นโยบายการคืนสินค้า

  • ในกรณีที่สินค้าชำรุด สามารถเปลี่ยนหรือคืนได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า

วิธีการคืนสินค้า

กรุณาส่งคืนสินค้าที่ บริษัท อินเตอร์แนชชั่นแนลเฮ้าส์ออฟแสตมป์ (สยาม) จำกัด 24 ซอยเจริญนคร 16 ถ.เจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600